Audyt - analizy oświatowe


PCG Edukacja przygotowuje analizy aspektów organizacyjno-finansowych sieci szkół w celu optymalizacji ich funkcjonowania i finansowania.

Nasza analiza udzieli uzasadnionych informacji co do pożądanego, proponowanego lub możliwego działania, mającego na celu obniżenie wydatków na oświatę, przy zapewnieniu realizacji zadań ustawowych. W zależności od potrzeb w raporcie zostanie zaprezentowany poziom oszczędności wynikający z wdrożenia zaproponowanych działań optymalizacyjnych, zarówno na poziomie poszczególnych jednostek, jak również na poziomie miasta, gminy itp.

Przykładowy zakres analiz
 • analiza arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych z wybranych lat szkolnych, przy uwzględnieniu szkolnych planów nauczania;
 • analiza dokumentów w zakresie zatrudnienia i wynagradzania pracowników kadry pedagogicznej i pracowników administracji oraz obsługi;
 • analiza realizacji liczby godzin ponadwymiarowych i godzin zastępstw doraźnych względem wymogów formalno-prawnych obowiązujących w placówkach oświatowych i organie prowadzącym;
 • weryfikacja poprawności naliczania wynagrodzeń nauczycieli oraz administracji i obsługi;
 • analiza deficytu budżetowego w zakresie oświaty;
 • opracowanie rekomendacji dotyczących kierunków działań w zakresie racjonalizacji sieci szkół oraz optymalizacji wydatków finansowych przeznaczonych na utrzymanie systemu oświaty.
Jak działamy?
 1. Ustalenie zakresu opracowania.
 2. Wypracowanie szczegółowej oferty wraz z projektem układu opracowania.
 3. Pozyskanie danych z placówek i organu prowadzącego.
 4. Przedstawienie wstępnej wersji raportu.
 5. Konsultacje przygotowanego raportu pod kątem zgodności z przedmiotem zamówienia.
 6. Przekazanie ostatecznej wersji raportu wraz z odbiorem usługi.

PCG Edukacja zapewnia wykwalifikowany zespół ekspertów, złożony z osób mających doświadczenie na stanowiskach nadzoru finansowego i kontrolnego w jednostce samorządowej, jak również na stanowisku dyrektora szkoły z doświadczeniem w analizach aspektów organizacyjno-finansowych placówek oświatowych.

Zapraszamy do kontaktu!
e-mail: pcgedukacja@pcgedukacja.pl